keskiviikko 23. huhtikuuta 2014

Suuret jumalat tulevat olemaan

Alun kuvaus siirtyy rivillä 8 luettelemaan jumalia.

Tällaisesta mytologian lajista käytetään yleensä kreikkalaista nimeä theogonia, jumalten synty. Merkitys viittaa nimenomaan syntymiseen, sukulaissuhteisiin.

Theogonia on käsitellyssä tekstiyhteydessä hieman harhaanjohtava, koska näillä riveillä ei käytetä sanaa syntyä ja sukulaissuhteet eivät ole alussa niin hallitsevia (poika, tytär, isä, äiti). Ensimmäiset jumaluudet luodaan passiivisesti, ketään luojaa ei mainita nimeltä. Ensimmäinen poika on Anu.

[...] tarkoittaa savitaulussa olevaa lakunaa.


TAULU I
9. Then were created the gods in the midst of [heaven],
10. Lahmu and Lahamu were called into being [...].
11. Ages increased, [...],
12. Then Anshar and Kishar were created, and over them [...].
13. Long were the days, then there came forth [...]
14. Anu, their son, [...]
15. Anshar and Anu [...]
16. And the god Anu [...]
17. Nudimmud, whom his fathers [his] begetters [...]
18. Abounding in all wisdom, [...]
19. He was exceeding strong [...]
20. He had no rival [...]
21. (Thus) were established and [were ... the great gods (?)].


 1. Silloin jumalat luotiin keskelle [taivasta]
 2. Lahmu ja Lahamu kutsuttiin olemaan 
 3. Iät pitenivät
 4. Sitten luotiin Anshar ja Kishar
 5. Kului paljon aikaa, sitten tuli 
 6. Anu, heidän poikansa
 7. Anshar ja Anu
 8. Ja jumala Anu
 9. Nudimmud, jonka hänen isänsä, saajnsa
 10. Täynnä kaikkea viisautta
 11. Hän oli erittäin väkevä
 12. Hänellä ei ollut kilpailijaa
 13. (Näin) asetettiin ja (olivat ... suuret jumalat?)

Ymmärtääkseni kaikki tässä mainitut alussa olemaan kutsutut, luodut, syntyneet suuret jumalat ovat sumerilaisista teksteistä tunnettuja jumalia ja edustavat näin vanhinta mesopotamialaista "kerrostumaa" jumalten maailmassa.

Lahmu ja Lahamu
Anshar ja Kishar
Anu
Nudimmud


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti