maanantai 5. toukokuuta 2014

Taulu III

Sankarin siirto Easta Mardukiin tapahtuu yksinkertaisesti:  Taulun II jännityskertomus toistetaan, mutta Ean sijalle asetetaan Marduk!

Tämä kertomustekniikka voi kertoa jotain kiilakirjoituksen hankaluudesta ja hitaudesta taitavankin kirjurin käsissä - kopsaaminen käy nopeammin kuin kokonaan uuden tekstin laatiminen.

Mutta enemmän se kertoo eepoksen laatijan syvästä kunnioituksesta vanhempaa perintöä kohtaan - ehkä kassiittien suhtautumista Sumerin ja Akkadin kirjoituksiin. Ei yritetä olla parempia vaan sovelletaan vanhaa uuteen arvokkaalle perinnölle mahdollisimman uskollisina.


TAULU III

Anshar lähettää palvelijaansa Gagan 
1. Anshar avasi suunsa ja
2. [Gagalle], [palvelijalleen], lausui sanan
3. "[Oi Gaga, palveli]ja joka saat henkeni iloitsemaan,
4. ''Lähetän sinut [Lahmun luo ja Lah]amu luo lähetän sinut.
5. "[...] et voi saavuttaa,
6. ''[...] saat tuomaan eteesi
7. [... ] jumalat, kaikke heistä,
8. "[Valmista juhla], anna heidän istua juhla-aterialle,
9. "[Anna heidän syödä leipää], anna heidän sekottaa viiniä,
10. ''Marduk], kostajalle, he määräävät kohtalon
11. "[Mene,] Gaga, seiso heidän edessään,
12. ''[Ja kaiken] jonka sanon sinulle, toista sin heille, (ja sano):

Ansharin viesti jumalille, Tiamatin pojille
13. "[Anshar], poikanne, on lähettänyt minut,
14. "Sydämensä [aivoiituksen] hän on tehnyt tiettäväksi minulle
15. "[Hän sanoi että Tia]mat äöitimme on syttynyt vihaan meitä kohtaan,
16. "[Kaikella] voimallaan hän raivoaa, täynnä vihaa.
17. "Kaikki jumalat ovat kääntyneet hänen puolellensa,
18. "Niiden kanssa, jotka te loitte, he ovat menneet hänen puolelleen.
19. ''He ovat kokoontuneet yhteen ja he etenevät Tiamatin rinnalla;
20 . "He ovat suunniltaan, he aikovat pahaa lepäämättä yöllä tai päivällä.
21. ''He valmistautuvat taisteluun, vihasta kiehuen ja raivoiten;
22. "He ovat yhdistäneet voimansa ja käyvät sotaa.

Ummu-Hubur, pelottava aseseppä
23. "Ummu-Hubur, joka muovasi kaiken,
24. "On tehnyt voittamattomia aseita, hän on tuonut hirviö-käärmeitä,
25. "Terävähampaisia, armottomin myrkkyhampain
26. "Myrkyllä veren sijasta hän täytti niiden ruumiit
27. "Hurjia hirviö-kyitä hän on puettanut kauhuun,
28. "Upeudella hän on ne peittänyt, tehnyt ne näyttäviksi
29. "Kukaikinä niitä katsoo, joutuu kauhun valtaan,
30. "Niiden ruumiit kavahtavat pystyyn eikä kukaan voi kestää niiden hyökkäystä
31. "Hän on tuonut kyitä ja lohikäärmeitä ja Lahamu hirviön,
32. "Ja hirmumyrskyjä ja raivoisia koiria ja skorpion miehiä,
33. "Ja väkeviä tuulenpuuskia ja kala-miehiä ja oinaita;
34. Ne kantavat armottomia aseita, pelkäämättä ne taistelevat
35. "Hänen käskynsä ovat mahtavat, kukaan ei voi niitä vastustaa
36. "Tällä tavoin, valtavina kooltaan, hän on tehnyt yksitoista (hirviötä).

Kingu, Tiamatin puoliso, on kauhean armeijan päällikkö
37. "Hänen poikiensa jumalten parissa hän on antanut niille [tukensa],
38. "Hän on nostanut valtaan Kingun; heidän keskeltään hän on nostanut [hänet] valtaan.
39. ''Marssimaan joukkojen edessä, [johtamaan sotaväkeä],
40. "Antamaan taistelun merkki, lähteä [hyökkkäykseen],
41. "[Johtamaan] taistelua, ohjaamaan [taistelua],
42. "Hän on [uskonut hänelle arvokkaan sotasivan] hän on asettanut hänet istumaan (sanoen)
43. "'[Olen] lausunut sinun loitsusi, jumalten neuvostossa [olen nostanut sinut valtaan],
44. "'Kaikkien jumalten hallinnon [olen uskonut sinulle].
45. "'[Ole ylevä, [sinä] valittu puolisoni,
46. "' Tehkööt he nimesi suureksi yli [...Anunnaki].'

Kingu on saanut Kohtalon Taulut ja sanansa toteutuvat
47. "Hän on antanut hänelle Kohtalon Taulut, asettanut ne rinnalleen, (sanoen):
48. "'Käskysi ei ole oleva tehoton, suusi sana on tapahtuva.'

Kingun väkevyyden kuvaus
49. "Nyt Kingu, (näin) kunnioitettuna, saatuaan [Anun voiman],
50. "Määräsi jumalten, hänen poikiensa, kohtalon (sanoen)
51. "Sammuttakoot suusi sana Tuli-jumalan;
52. "'Kuka on näin valmis taisteluun, osoittakoon voimansa! '

Marduk mainitaan ensimmäisen kerran
53. 'Lähetin Anun, mutta hän ei kestänyt hänen (=Tiamat) edessään;
54. "Nudimmud pelkäsi ja palasi takaisin
55. "Mutta Marduk on lähtenyt, jumalten päällikkö, poikasi;
56. ''Tiamat vastaan hänen sydämensä on häntä rohkaissut.

Marduk vaatii valtaa jumalten neuvostossa
57. "Hän avasi suunsa ja puhui minulle (sanoen):
58. "Jos minä, sinun kostajasi,
59. "'voitan Tiamatin ja annan sinulle elämän,
60. "'Aseta neuvosto, tee kohtaloni ja julista se.
61. "'Upshukkinakussa istuutuaa iloiten yhdessä;
62. "'Sanani asettaen määrään kohtalonne.
63. "'Mitä teenkin, pysyköön se muuttumattomana,
64. "'Älköön huulteni sanaa koskaan muuteta tai tehkö turhaksi'
65. "Kiiruhda, siis, ja julista hänelle nopeasti kohtalo, jonka määräät,
66. "Jotta hän menisi ja kävisi taisteluun väkevää vihollistasi vastaan!"

Gaga saapuu kunnioittavana jumalten neuvostoon
67. Gaga meni, hän kulki tiellään ja
68. Nöyrsti Lahmun ja Lahamun, jumalten, isiensä,
69. Hän kumarsi, suuteli maata heidän jalkojensa edessä.
70. Hän nöyryytti itsensä, ja nousi sitten ja puhui heille (sanoen)

Gagan tuoma viesti
71. "Anshar, poikanne, on lähettänyt minut,
72. ''Sydämensä aivoituksen hän on tehnyt minulle tiettäväksi..
73. "Hän sanoi että äitimme Tiamat on syttynyt vihaan meitä vastaan,
74. "Kaikella voimallaan hän raivosi, täynnä vihaa.
75. "Kaikki jumalat ovat kääntyneet puolelleen,
76. "Ne, jotka sinä olet luonut, menevät kaikki hänen puolelleen.
77. "He ovat kokoontuneet yhteen ja Tiamatin rinnalla he marssivat eteenpäin
78. ''He ovat raivoisia, he suunnittelevat pahaa lepäämättä yöllä tai päivällä.
79. "He valmistautuvat taisteluun, vimmastuneina ja raivostuneina
80. ''He ovat yhdistäneet voimansa ja käyvät sotaan.
81. ''Ummu-Hubur, joka muovasi kaiken,
82. "On tehnyt heille voittamattomia aseita, hän on valmistanut hirviö-käärmeitä,
83. "Terävähampaisia, armottomin myrkkyhampain.
84. "Myrkyllä veren sijasta hän on täyttänyt niiden ruumiit.
85. ''Rajuja hirviö-käärmeitä hän on puettanut kauhulla,
86. "Upeudella hän on ne peittänyt, tehnyt niistä hahmoltaan uljaita.
87. ''Kuka ikinä heitä katselee joutuu kauhun valtaan,
88. "Ne kavahtavat pystyyn eikä kukaan voi vastustaa niiden hyökkäystä.
89. ''Hän on tuonut kyitä, lohikäärmeitä ja (hirviön) Lahamun,
90. "Ja myrskytuulia ja raivoavia koiria ja skorpion-miehiä,
91. ''Ja väkeviä tuulenpuuskia ja kala-miehiä ja [oinaita];
92. "Ne kantavat armottomia aseita, pelottomasti ne taistelevat.
93. "Hänen käskynsä ovat väkeviä, kukaan ei voi niitä vastustaa;
94. ''Tällä tavoin, kooltaan suurina, hän on tehnyt yksitoista (hirviötä).
95. ''Jumalten keskuudesta, jotka ovat hänen poikiaan, sen mukaan kuin hän on antanut heille tukensa,
96. "Hän on kohottanut esiin Kingun; heidän keskuudestaan hän on nostanut hänet valtaan.
97. "Marssimaan joukkojen edessä, johtamaan sotaväkeä,
98. ''Antamaan taistelumerkin, käynnistämään hyökkäyksen,
99. "Johtamaan taistelua, hallitsemaan sodankäyntiä,
100. ''Hänelle hän on uskonut kalliin sotisovan ja asettanut hänet istumaan, (sanoen):
101. "'Olen lausunut loitsusi, jumalten neuvostossa olen nostanut sinut valtaan,
102. "'Vallan yli kaikkien jumalten olen antanut sinulle.
103. "Ole ylistetty, valittu puolisoni,
104. "Kohottakoot he nimesi ylie kaikkien ... Anunna[ki].'
105. "Hän on antanut hänelle Kohtalon Taulut, [hänen] rinnalleen [hän asetti ne], (sanoen):
106. "'Käskysi eivät jää tehottomiksi, [ja suusi sana pitää toteutettaman].
107. "Nyt Kingu, (näin) ylennettynä, [Anun voiman saaneena],
108. "[Määräsi kohtalon] jumalille, hänen pojilleen, (sanoen):
109. "[Sammuttakoot] suunne avaaminen Tuli-jumalan;
110. "'Kuka kunnostautuukin taistelussa, [näyttäköön] voimansa!'
111. "Lähetin Anun, mutta hän ei [kestänyt häntä];
112. "Nudimmud pelkäsi ja [kiääntyi takaisin].
113. "Mutta Marduk on lähtenyt, [jumalten, poikiesi] johtaja;
114. "Käymään Tiamatia vastaan [hänen sydämensä on rohkaissut hänet].
115. "Hän avasi suunsa [puhuen minulle], (sanoen):
116. "'Jos minä, [kostajasi],
117. "'Voitan Tiamatin ja [annan sinulle elämän],
118. "'Aseta neuvosto, [tee kohtaloni ja julista se].
119. "'Upshukkinakussa [istuutukaa yhteen iloiten];
120. "'Sanallani [määrään kohtalon].
121. "'Pysykööt mitä teenkin muuttumattomana,
122. "'Älköön [huulteni] sanoja koskaan muutettako tai tehtäkö tyhjiksi .'
123. ''Kiiruhtakaa, siis ja nopeasti [määrätkää hänelle] kohtalo, jonka asetatte,
124. "Jotta hän menisi ja taistelisi vihollistanne vastaan!"

Jumalten reaktio viestiin
125. Lahmu ja Lahamu kuulivat ja huusivat kovalla äänellä,
126. Kaikki Igigi iktivät katkerasti, (sanoen):
127. ''Mitä on muutettu niin että he  ... [...]
128. ''Me emme ymmärrä Tiamatin [tekemisiä]!"

Marduk asetetaan valtaan (sima humalassa!)
129. Sitten he kokoontuivat ja menivät,
130. Suuret jumalat, kaikki heistä, jotka määräävät [kohtalon].
131. He asettuivat Ansharin eteen, he täyttivät [...];
132. He suutelivat toisiaan neuvostossa [...].
133. He valmistautuivat juhlaan, juhla-aterialle he [istuutuivat];
134. He söivät leipää, sekottivat [seesami-viiniä].
135. Makea juoma, sima, sekoitti heidän [...],
136. He humaltuivat juomasta, heidän kehonsa tähyttyi.
137. He rauhoittuivat täydellisesti, heidän mielensä oli kohonnut;
138. Sitten he määräsivät kohtalon Mardukille, kostajalleen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti